Freelance Çalışanlar için Faturalandırma

Freelance iş modeli, hizmet veren açısından herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın serbest çalışmayı ifade ediyor. Hizmet alan açısından ise ihtiyaç duyulan hizmetin daha uygun ve daha hızlı olarak dış kaynaktan temin edilmesi anlamına geliyor. Bu iş modelinde, freelance olarak çalışan yazılımcıların karşılaştıkları en büyük sorunlardan birisi faturalandırma olarak karşımıza çıkıyor. Freelance hizmet sağlayıcılar bu sorunu çözmek için bir iş ortağı bulmak zorunda kalıyor veya fatura düzenleyemediği için projelere teklif veremiyor. Bu yazımızda freelance yazılımcılara yardımcı olmaya ve soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

Freelance Çalışanlar İçin Faturalandırma

Freelancer yazılımcıların faturalandırma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iki yöntem bulunuyor;

 1. Gider Pusulası
 2. Serbest Meslek Makbuzu

Gider Pusulası Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır ?

Kısa bir tanımlamayla Gider Pusulası, vergiye tabi olmayan kişilerden alınan hizmetleri belgelendirmek için kullanılır. Yapılan işin devamlılığı yoksa, müşteriniz size gider pusulası düzenleyerek ödeme yapabilir. Gider Pusulasında belirtilen ücretin yaklaşık %20’lik kısmı stopaj olarak sizin adınıza devlete ödenir. Düzenli olarak danışmanlık vermeyen freelance çalışanlar için en doğru çözüm müşterinin gider pusulası düzenleyerek size ödeme yapmasıdır.

Gider Pusulası Nasıl Temin Edilir ve Gider Pusulasını Kim Düzenlemelidir?

Gider pusulası alabilmek için, şirketlerin önce vergi dairesinden izin alması gerekiyor. Vergi dairesi, izin belgesini Vergi Levhası karşılığında düzenleyip, şirkete verir. İzin belgesi alındıktan sonra şirket, noterden veya Maliye Bakanlığından gider pusulası temin edebilir. Freelancer yazılımcı olarak gider pusulası bulunan şirketlere rahatlıkla hizmet verebilirsiniz. Hizmeti alan şirket gider pusulasını düzenleyerek size ödeme yapar. Çünkü, freelance hizmet sağlayıcılar zaten vergiden muaftır ve bir belge düzenlemek zorunda değildir. 

Gider Pusulası düzenleyenler nasıl vergi öder?

Freelance yazılımcıdan hizmet alan şirketler, gider pusulası tanzim edilirken yapılan brüt ödemeden Vergi Yasaları tarafından öngörülen kesintileri yapar ve bu kesintiler hizmet alan şirket tarafından beyan edilerek süresi içinde Vergi Dairesine ödenir.

Adım Adım Gider Pusulası

 1. Verilen hizmetin devamlılığı yoksa kullanılır.
 2. Freelancer’dan hizmet alacak şirket vergi dairesinden izin alır.
 3. İzin belgesini alan şirket noterden veya Maliye Bakanlığından gider pusulası temin eder.
 4. Hizmeti alan şirket gider pusulasını düzenleyerek freelancer’a ödemesini yapar.
 5. Hizmet alan şirket vergi ödemesini yapar.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

Kişisel bilgi birikimlerini kullanarak, herhangi bir işverene bağlı olmadan çalışan kişilerin verdikleri hizmet karşılığında kestikleri makbuza Serbest Meslek Makbuzu denir. Yaptıkları işler devamlılık arz eden freelance çalışanlar, müşterilerine Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek durumundadır. Serbest meslek makbuzu düzenlenirken, talep edilen brüt ücret üzerinden KDV ve stopaj hesaplamalarının yapılması ve makbuzun buna göre hazırlaması gerekmektedir.

Serbet Meslek Makbuzu Nasıl Temin Edilir ve Serbet Mestlek Makbuzunu Kim Düzenlemelidir?

Freelance çalışanların Serbest Meslek Makbuzu düzenleyebilmesi için vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti açtırması gerekmektedir. Bu işlemi yapan freelance yazılımcılar, anlaşmalı matbaalarda kendilerine özel makbuzları bastırıp müşterilerine Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlayabilir. 

Serbest meslek makbuzu düzenleyenler nasıl vergi öder?

Serbest meslek makbuzunda, hem stopaj (gelir vergisi), hem de KDV bulunur. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 22, KDV ise yüzde 18’dir. Stopaj, muhtasar beyanname ile serbest meslek makbuzu düzenleyenin müşterisi tarafından, serbest meslek makbuzu kesen freelance yazılımcı adına ödenir. Ek olarak, yıl sonunda verilecek Gelir Vergi Beyannamesinde, işletme için yapılan masraflar gider olarak gösterilebilir ve vergiden mahsup edilebilir. KDV ise serbest meslek makbuzu düzenleyen freelance yazılımcı tarafından ödenmelidir.

Adım Adım Serbest Meslek Makbuzu

 1. Yaptıkları işler devamlılık arz eden freelance çalışanlar için kullanılır.
 2. Freelancer vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti açtırır.
 3. Freelancer anlaşmalı bir matbaada makbuzları bastırır.
 4. Freelancer serbest meslek makbuzunu düzenler ve hizmeti alan şirket freelancer’a ödemesini yapar.
 5. Serbest meslek makbuzu düzenlenirken, talep edilen ücrete KDV ve stopaj tutarlarının eklenmesi gerekir.
 6. Stopaj, hizmeti alan şirket tarafından muhtasar beyanname ile ödenir.
 7. KDV, serbest meslek makbuzu düzenleyen freelance yazılımcı tarafından ödenir.


Projenizin, size ve işinize değer katması dileğiyle!


Keyifli çalışmalar diliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir